A Simple Key For giay phep lao dong canada Unveiled

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Mẫu giấy phép lao động 2013 trở về trước Tại sao chọn dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động của Công Ty Vạn Luật?

Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng hoặc chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nâm được ít nhất 02 năm là một trong các giấy tờ sau đây:

b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản two; Điểm c Khoản five Điều này.

Để đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài – Mẫu số 11/PLI được cơ quan chức năng chấp thuận là đầy đủ và hợp lệ, các bạn cần điền đầy đủ các thông tin sau:

Visa Phương Đông sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục nộp hồ sơ giấy phép lao động tại các cơ quan có thẩm quyền.

Người lao động nước ngoài phải không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao here động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết Helloệu lực theo một trong các mức sau đây:

Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật. Bao gồm tất cả các trang của hộ chiếu.

4. Lưu ý cho người nộp Giấy phép lao động sau tốt nghiệp và trường hợp người nộp đi du lịch Nếu như nguời nộp đơn đi du lịch, đây là ba phương án để họ có thể quay lại Canada:

Đa dạng dịch vụ: xin cấp mới GPLĐ, gia hạn GPLĐ cho người nước ngoài và cấp lại GPLĐ bị mất, rách, đổi thông tin…

Điều kiện, hồ sơ và Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Việc báo cáo tình hình sử dụng lao động đối với doanh nghiệp là một trong những qui định bắt buộc của Luật lao động.

Mặc dù, phần lớn các giấy phép lao động được cấp trong một năm nhất định đều được miễn LMIA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *